Европас

EUROPASS

Какво е това?

Europass е създаден като част от Декларацията от Копенхаген, както и решенията на Съвета за засилване на сътрудничеството в областта на професионалното образование и обучение, необходимостта да се установи обща рамка на професионалните квалификации и умения, въз основа на съществуващите механизми за осигуряване на прозрачност и чрез оптимизиране на подходяща мрежа.

Целта е да се повиши мобилността Europass и достъпа на гражданите до образовение, подобряване на управлението и създаването на последователна стратегия за прозрачност на квалификациите и компетенциите.

За да се изпълни тази задача, във всяка страна има подходящ орган за координиране на всички дейности свързани с Europass. 

  1. Europass е един от трите инструмента, които увеличават мобилността в рамките на Европейската стратегия за образование и обучение 2010 Както вече споменахме Europass, е въведена през 2005г. и позволява на гражданите по ясен и кратък формат за представяне на резултатите от техните школи за обучение.

Europass се издава въз основа на:

, общите нива на системата и тяхното описание по отношение на оценките;

, компетенции описващи резулкатите от обучението;

  1. Използване на Europass:

, възнамерявате да живеете и работите в една от страните от ЕС;

, ако участвате в образователна програма в рамките на ЕС;

Най - важното предимство на Europass, е единен паневропейски формат. Вие не трябва да учите допълнително, за да работите в чужбина.

  1. Приложение към сертификат.

Какво е това?

Документ, който описва знанията и уменията придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение.

Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено за работодатели и институции в чужбина.

Европейски институт за красота и козметология е сертифициран за издаване на документи Europass, в следните професии:

  • Козметик
  • Масажист
  • Маникюрист-педикюрист
  • Гримьор

Абонамент за съобщения