Масаж

Учебен план масаж

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Д
За част от професия „Козметик”,„Масажи”

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 160 часа
БРОЙ ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ 60 часа
БРОЙ ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА 100 часа 
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ:Завършено основно образование 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна, дистанционна. индивидуална
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС 

Учебна програма за курс „Масажи”

Въведение:

 • Оборудване и осветление. 
 • История на масажа. 

Материали за изпълнение на работата:

 • Козметични продукти  в масажа. 

Санитарни и хигиенни правила:

 • Изисквания към външния вид на специалисти, работното облекло и личната хигиена. 
 • Санитарни изисквания към работното място; 

Техника за изпълнение на Класически масаж:

 • Общ масаж - на цялото тяло и крайниците; 
 • Масаж на яка – на врата, раменете и основата на черепа; 
 • Масаж на лумбосакралната зона – при проблеми в поясно-кръсната област; 
 • Спортен масаж 
 • Масаж на отделни части от тялото върху масажен стол. 

Техника за изпълнение на Спа процедури:

 • Пилинг на цяло тяло; 
 • Пилинг на отделни части на тялото; 
 • Видове вани (успокояващи, тонизиранищ, детоксикиращи); 
 • Тонизиращ масаж; 
 • Релаксиращ масаж; 
 • Антицелулитен масаж; 
 • Аромотерапия. 
 • Вендузен масаж. 

Завършването на модул „масаж” и след успешно положен държавен изпит се удостоверява, съгласно чл. 76 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с

 

Абонамент за съобщения