Педикюр

Учебен план маникюр-педикюр

УЧЕБЕН ПЛАН НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА 
КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ПО ПРОФЕСИЯ „МАНИКЮРИСТ-ПЕДИКЮРИСТ”

Професионално направление: „Фризьорски и козметични услуги
Код НКПД: 815
Наименование на професията: „Маникюрист – Педикюрист”
Код НКПД: 815030
Наименование на специалността: „Маникюр, педикюр и ноктопластика”
Код НКПД: 8150301

Степен на професионална квалификация: Втора степен
Форма на обучение: дневна, вечерна, дистанционна, индивидуална 
Организационна форма: квалификационен курс
Времетраене на обучението: 4 месеца
Продължителност на обучението в часове: 660 уч.ч. /теория – 300 уч.ч., практика – 360 уч.ч./
Входящи образователни изисквания: Завършено средно образование
Учебно съдържание:

 1. Здравословни и безопасни условия на труда.
 2. Основи на пазарната икономика.
 3. Езиково обучение – английски език .
 4. Анатомия и физиология на човешката кожа.
 5. Заболявания – по кожата; по ноктите.
 6. Маникюр.
  1. Материалознание;
  2. Технология на специалността;
  3. Изобразително изкуство;
  4. Съвременни тенденции;
  5. Психология и професионална етика.
 7. Ноктопластика с UV гел.
  1. Материалознание;
  2. Технология на специалността;
  3. Изобразително изкуство;
  4. Съвременни тенденции;
 8. Ноктопластика с акрил.
  1. Материалознание;
  2. Технология на специалността;
  3. Изобразително изкуство;
  4. Съвременни тенденции;
  5. Материалознание;
  6. Технология на специалността;
  7. Съвременни тенденции;
 9. Педикюр
  1. Материалознание;
  2. Технология на специалността;
  3. Патологии
  4. Съвременни тенденции
 10.  Учебна практика.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно Наредба №3/15.04.2003г. за системата на оценяване. 

Завършено професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация се удостоверява със 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

УЧЕБЕН ПЛАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

Професионално направление: „Фризьорски и козметични услуги
Код НКПД: 815
Наименование на професията: „Маникюрист – Педикюрист”
Код НКПД: 815030
Наименование на специалността: „Маникюр, педикюр и ноктопластика”
Код НКПД: 8150301
Степен на професионална квалификация: Без степен
Организационна форма: квалификационен курс
Времетраене на обучението: 330 уч. ч. / теория – 130 уч.ч., практика – 200 уч.ч.
Входящо минимално образователно равнище: Завършено основно образование

Професионалното обучение по част от професия завършва с полагане на изпити по теория и практика.
Завършено професионално обучение по част от професия се удостоверява със

Подписаться на новости